Có lẽ đây là quyển sách giúp bạn lập trình tốt hơn. Mình hy vọng đây là quyển mà bạn muốn tìm.

Đây là bản giới thiệu tiếng anh nguyên gốc của sách:

Straight from the programming trenches, The Pragmatic Programmer cuts through the increasing specialization and technicalities of modern software development to examine the core process–taking a requirement and producing working, maintainable code that delights its users. It covers topics ranging from personal responsibility and career development to architectural techniques for keeping your code flexible and easy to adapt and reuse. Read this book, and you’ll learn how to Fight software rot; Avoid the trap of duplicating knowledge; Write flexible, dynamic, and adaptable code; Avoid programming by coincidence; Bullet-proof your code with contracts, assertions, and exceptions; Capture real requirements; Test ruthlessly and effectively; Delight your users; Build teams of pragmatic programmers; and Make your developments more precise with automation. Written as a series of self-contained sections and filled with entertaining anecdotes, thoughtful examples, and interesting analogies, The Pragmatic Programmer illustrates the best practices and major pitfalls of many different aspects of software development. Whether you’re a new coder, an experienced programmer, or a manager responsible for software projects, use these lessons daily, and you’ll quickly see improvements in personal productivity, accuracy, and job satisfaction. You’ll learn skills and develop habits and attitudes that form the foundation for long-term success in your career. You’ll become a Pragmatic Programmer.

Bản giới thiệu qua google dịch 😀

Xuất phát từ các rãnh lập trình, Lập trình viên thực dụng cắt giảm sự chuyên môn hóa và kỹ thuật ngày càng tăng của phát triển phần mềm hiện đại để kiểm tra quy trình cốt lõi – đưa ra yêu cầu và tạo ra mã làm việc, có thể duy trì để làm hài lòng người dùng. Nó bao gồm các chủ đề từ trách nhiệm cá nhân và phát triển nghề nghiệp đến các kỹ thuật kiến ​​trúc để giữ cho mã của bạn linh hoạt và dễ dàng thích ứng và tái sử dụng. Đọc cuốn sách này và bạn sẽ học cách Chống thối phần mềm; Tránh bẫy trùng lặp kiến ​​thức; Viết mã linh hoạt, năng động và thích ứng; Tránh lập trình bởi sự trùng hợp; Chống đạn cho mã của bạn bằng các hợp đồng, xác nhận và ngoại lệ; Nắm bắt các yêu cầu thực tế; Kiểm tra một cách tàn nhẫn và hiệu quả; Làm hài lòng người dùng của bạn; Xây dựng đội ngũ lập trình viên thực dụng; và làm cho sự phát triển của bạn chính xác hơn với tự động hóa. Được viết dưới dạng một loạt các phần độc lập và chứa đầy những giai thoại thú vị, những ví dụ chu đáo và những điều tương tự thú vị, Lập trình viên thực dụng minh họa những thực tiễn tốt nhất và những cạm bẫy lớn của nhiều khía cạnh khác nhau trong phát triển phần mềm. Cho dù bạn là một lập trình viên mới, lập trình viên giàu kinh nghiệm hay người quản lý chịu trách nhiệm cho các dự án phần mềm, hãy sử dụng những bài học này hàng ngày và bạn sẽ nhanh chóng thấy sự cải thiện về năng suất cá nhân, độ chính xác và sự hài lòng trong công việc. Bạn sẽ học các kỹ năng và phát triển các thói quen và thái độ tạo thành nền tảng cho thành công lâu dài trong sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ trở thành một lập trình viên thực

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho